Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

Oddział III Udostępniania, Informacji i Promocji

Oddział III -  Udostępniania, Informacji i Promocji (IU)

 1. prowadzenie rejestru udostępniania archiwaliów,
 2. prowadzenie rejestru użytkowników Pracowni Naukowej,
 3. przyjmowanie zamówień od użytkowników i ich realizacja we współpracy z magazynem akt,
 4. udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (regulaminami),
 5. wykonywanie kopii na potrzeby użytkowników,
 6. nadzór nad samodzielnym kopiowaniem materiałów archiwalnych własnym sprzętem użytkownika,
 7. wypożyczanie materiałów archiwalnych na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości i kontrola ich terminowego zwrotu,
 8. gromadzenie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
 9. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
 10. wykonywanie kwerend krajowych i zagranicznych i przygotowywanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów oraz prowadzenie prac dokumentacyjnych,
 11. przygotowanie informatorów o materiałach archiwalnych,
 12. prowadzenie ewidencji mikrofilmów,
 13. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru Biblioteki Archiwum,
 14. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej (organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych, prowadzenie zajęć archiwalnych i historycznych dla młodzieży szkolnej, przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i przedstawicieli innych środowisk społecznych),
 15. współpraca z ośrodkami naukowymi, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, Polskim Towarzystwem Historycznym, stowarzyszeniami genealogicznymi, regionalnymi i in.,
 16. prowadzenie działalności informacyjnej we współpracy ze środkami masowego przekazu,
 17. programowanie, organizowanie i koordynacja działalności informacyjnej (tworzenie i wypełnianie baz danych),
 18. prowadzenie strony internetowej Archiwum
 19. inicjowanie i współudział w pracach badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie teorii i praktyki informacyjnej w Archiwum,
 20. wdrażanie nowych metod i technik gromadzenia i przetwarzania informacji,
 21. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oddziału,
 22. udział w tworzenie i realizacji budżetu zadaniowego, w zakresie spraw realizowanych przez pracowników Oddziału.
ARCHIWUM PADNDEMII
Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1081277