Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

Oddział II Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu

Oddział II - gromadzenia, opracowania i zabezpieczania zasobu (GO)

 1. przejmowanie materiałów archiwalnych,
 2. prowadzenie magazynu akt zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 3. prowadzenie ewidencji zbiorczej zasobu Archiwum (łącznie z zasobem Oddziałów zamiejscowych): księgi nabytków i ubytków, spisu zespołów (baza danych SEZAM) i kartoteki zbiorczej, drugiego egzemplarza spisów zdawczo-odbiorczych, inwentarzy skarbowych zespołów,
 4. dostarczanie materiałów do korzystania w pracowni naukowej,
 5. prowadzenie prac w zakresie porządkowania i archiwalnego opracowania zasobu Archiwum, zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi,
 6. opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wyższego rzędu,
 7. zgłaszanie projektów i inicjowanie prac badawczych w zakresie archiwistyki, historii i nauk pokrewnych,
 8. prowadzenie badań indywidualnych organizowanych w Archiwum lub w ramach międzyarchiwalnych zespołów naukowych,
 9. przygotowywanie opinii i ekspertyz naukowych w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi w archiwum państwowym,
 10. uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem projektów normatywów metodycznych,
 11. współuczestnictwo w pracach popularyzatorskich i wydawniczych,
 12. opiniowanie projektów w zakresie rozmieszczania materiałów archiwalnych,
 13. utrzymywanie kontaktów z innymi archiwami państwowymi w zakresie wymiany doświadczeń metodycznych,
 14. współdziałanie w zakresie zasad przechowywania oraz rozmieszczania zasobu w magazynach archiwalnych,
 15. przedkładanie komisji metodycznej Archiwum propozycji w zakresie metod opracowywania materiałów archiwalnych,
 16. organizacja prac konserwatorskich materiałów archiwalnych i stała współpraca z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów,
 17. badanie przyczyn uszkodzenia konserwowanego obiektu i ustalanie prawidłowego wykonania zabiegów restauracyjnych,
 18. nadzorowanie materiałów archiwalnych w zakresie zagwarantowania stałych i optymalnych warunków przechowywania materiałów archiwalnych,
 19. zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów archiwalnych w niezbędne urządzenia i sprzęt,
 20. opiniowanie projektów dotyczących typowania materiałów archiwalnych do kopiowania w celu zabezpieczenia zasobu oraz jego profilaktyki i konserwacji.
 21. wykonywanie kopii zabezpieczających i użytkowych materiałów archiwalnych (mikrofilmowanie, digitalizacja),
 22. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oddziału,
 23. udział w tworzenie i realizacji budżetu zadaniowego, w zakresie spraw realizowanych przez pracowników Oddziału.
ARCHIWUM PADNDEMII
Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1081319