Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

Oddział I Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym

Oddział I - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym (NZ);

 1. przygotowywanie decyzji w sprawie tworzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 2. wnioskowanie do dyrektora Archiwum w sprawach objęcia lub wyłączenia spod nadzoru archiwalnego państwowych jednostek organizacyjnych,
 3. prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,
 4. prowadzenie dokumentacji (teczek) nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 5. inicjowanie, opiniowanie i rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie lub uzgodnienie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do Archiwum,
 6. przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych i lustracji, według zatwierdzonego przez dyrektora Archiwum planu, sporządzanie protokołów kontroli i lustracji, przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie terminowości i jakości ich wykonania,
 7. nadzorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, prowadzenie rejestru zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 8. przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych,
 9. kontrola nad prawidłowym przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum oraz we współpracy z Oddziałem II uzgadnianie terminów i warunków przejmowania archiwaliów,
 10. przygotowywanie i opiniowanie projektów umów użyczenia (na czasowe przechowywanie) materiałów archiwalnych (należących do Archiwum) urzędom, instytucjom, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, w związku z likwidacją lub przekształceniem organizacyjno-prawnym, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, prowadzenie ewidencji umów użyczenia,
 11. instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego
 12. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oddziału
 13. sprawowanie nadzoru w zakresie kontroli archiwów zakładowych wykonywanych przez Oddział w Sanoku
 14. udział w tworzenie i realizacji budżetu zadaniowego, w zakresie spraw realizowanych przez pracowników Oddziału.
ARCHIWUM PADNDEMII
Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1081303