Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Jan Paweł II

JAN PAWEŁ II (KAROL JÓZEF WOJTYŁA)

ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym, papież od 16 X 1978, teolog i filozof. Od 1938 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim; podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie przygotowując się do kapłaństwa. W roku 1946 przyjął święcenia kapłańskie; w latach 1946 - 1948 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; od 1954 wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Wydziale Filozoficznym KUL, od 1956 - zastępca profesora i kierownik Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski.

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzowało otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne (104), mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia na Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii, audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002).

Działalność Jana Pawła II odznaczała się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie, a do jej głównych wątków należała obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych. Ważnymi dokonaniami tego pontyfikatu były: reforma prawa kanonicznego, nowy Katechizm Kościoła katolickiego, reorganizacja Kurii Rzymskiej, liczne kanonizacje i beatyfikacje, gruntowna reforma administracji Kościoła w Polsce.

Twórczość literacka Jana Pawła II obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-religijnej, dramaty (Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga). W 1981 i 1982 na życie Jana Pawła II dokonano nieudanych zamachów. W 1993 został odznaczony Orderem Orła Białego; 2004 uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego. 1 V 2011 Sługa Boży Jan Paweł II zostaje beatyfikowany.

    W naszej prezentacji przedstawiamy materiały dotyczące wizyt duszpasterskich Jana Pawła II w Polsce. Składają się na nie:
  • zdjęcia z pielgrzymek papieskich do Ojczyzny,
  • informacje władz partyjnych o nastrojach społecznych i sytuacji w województwie rzeszowskim w czasie trwania wizyt Jana Pawła II w Polsce w 1979 i 1983 r.,
  • strony tytułowe dwóch dzienników lokalnych (Super Nowości i Nowiny) informujące o papieskich wizytach w Polsce,
  • inne materiały informacyjne dotyczące wizyty papieża

przechowywane w zespołach: Zbiór fotograficzny, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Polsce, Archiwum Marka Czarnoty, Archiwum senatora Jana Drausa.

Marsz protestacyjny przeciwko zamachowi na papieża zorganizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w Rzeszowie, 1981, Fot J. Filipowicz, 406 Zbiór fotograficzny, sygn. 828, s. 1 Spotkanie Jana Pawła II z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem i Przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim w Belwederze, 1979, Fot. Kwiatkowski; 406 Zbiór fotograficzny, sygn. 1995, s. 1
Informacja o dekoracji domów w gminie Raniżów z okazji wizyty papieskiej, 1979, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 9530, s. 1 Plan władz partyjnych informacji i dyżurów podczas wizyty paieża w Polsce, 1983, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 10807, s. 1
Informacja władz partyjnych o nastrojach społecznych i sytuacji w województwie rzeszowskim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1983, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 10807, s. 4 Informacja władz partyjnych o nastrojach społecznych i sytuacji w województwie rzeszowskim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1983, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 10807, s. 22
Informacja władz partyjnych o nastrojach społecznych i sytuacji w zakładach pracy w Rzeszowie w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1983, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 10807, s. 23 Informacja władz partyjnych o nastrojach społecznych i sytuacji w województwie rzeszowskim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1983, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 10807, s. 37
Informacja władz partyjnych o nastrojach społecznych i sytuacji w województwie rzeszowskim w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce, 1983, 1246 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rzeszowie, sygn. 10807, s. 73 Pieśń o papieżu Janie Pawle II, 1979, 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p.
Schemat organizacji uroczystości pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie, 1991, b.p., 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p. Pielgrzymkowe wydanie Super Nowości, 2002, 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p.
Nowiny informują o wizycie papieskiej, 1991, 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p. Zapowiedź wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie, 1991, 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p.
Polska wita Jana Pawła II, 1991, 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p. Herb Jana Pawła II i mapa Polski z zaznaczonymi na czerwono miastami, odwiedzonymi przez papieża, 1991, 1707 Archiwum Marka Czarnoty, sygn. 15, b.p.
Zaproszenie na Mszę św. celebrowaną przez Jana Pawła II w Rzeszowie, 1991, 1843 Archiwum senatora Jana Drausa, sygn. 7, b.p. Autograf Jana Pawła II, 1991, 1843 Archiwum senatora Jana Drausa, sygn. 7, b.p.
III wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Polsce, 1987, 1843 Archiwum senatora Jana Drausa, sygn. 7, b.p. III wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Polsce, 1987, 1843 Archiwum senatora Jana Drausa, sygn. 7, b.p.