Zmień kontrast strony Przejdź do treści
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - strona główna

NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia

Przedstawiamy zachowane w zasobie Oddziału w Sanoku skany materiałów archiwalnych: zdjęć, plakatów i dokumentów z lat 1980-1981 dotyczących NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia.

 • Zdjęcia:
 • Sztandar Solidarności z napisem: „Organizacje Regionalna Solidarność Podkarpacka. Matko Chroń 29 sierpnia 1980 r.”
 • Sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Podkarpacka Organizacja Regionalna Krosno
 • Napis „Strajk” przy Sanockiej Fabryce Autobusów Autosan z 28 października 1980 r.
 • Zakładowe zebranie Związku „Solidarność” w Autosanie
 • Zdjęcia z Mszy Św. odprawionej w kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku wraz z widocznym popiersiem Józefa Piłsudskiego

 

 • Odręcznie wykonane plakaty „Solidarności” w Ustrzykach Dolnych

 

 • Dokumenty:
 • Komunikat nr 5 z dnia 13 listopada 1980 r. w sprawie utworzenia MKZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie jako sekcji zawodowej w ramach Podkarpackiego Regionu ZZ „Solidarność” w Krośnie,
 • Apel MKZ NSZZ „Solidarność” w Krośnie
 • Uchwała Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania Krosno z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ogłoszenia strajku
 • Pisma z dnia 14 i 16 października 1980 r. informujące, że załoga Aparatury Kontrolno – Pomiarowej powołała do życia Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle
 • Pismo KW PZPR z dnia 18.08.1980 r. o strajku w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” na Wydziale W-5 w dniach 15-16 bm.
 • Biuletyn Informacyjny nr 1/80 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Sanoku wraz z wykazem poszczególnych jednostek gospodarczych, które go utworzyły
 • Postulaty społeczeństwa Bieszczadów warunkujące zakończenie strajku okupacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 1980 r.
 • Oświadczenie z zebrania MKZ „Solidarność” w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1980 r.
 • Pismo NSZZ „Solidarność” Przemyśl z dnia 2 stycznia 1981 r. popierające strajk okupacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych
 • Komunikat nr 7 Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Federacji i „Solidarności” Wiejskiej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych z 5 stycznia 1981 r.
 • Lista postulatów złożona Komisji powołanej przez Ministra Cioska i Komisji NIK w dniu 7 stycznia 1981 r. przez Ogólnopolski Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność Wiejska” w Ustrzykach Dolnych
 • Serwis Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 września 1981 r. w sprawie konfiskaty pism związkowych i książek
 • Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” w ZPD Ustianowa z nadzwyczajnego posiedzenia z dnia 2 września 1981 r. dotycząca zwrotu wszystkich zabranych publikacji związkowych
 • Odezwa do członków NSZZ „Solidarność w Zarządzeni Budownictwa Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych
 • Pismo Komitetu Strajkowego w Ustrzykach Dolnych oraz w Rzeszowie NSZZ „Solidarność Wiejska” NSZZ „Solidarność” z dnia 20 stycznia 1981 r. do Józefa Pińkowskiego Prezesa Rady Ministrów PRL wraz z postulatami wsi rzeszowskiej NSZZR „Solidarność Wiejska”
 • Orędzie z okazji Bożego Narodzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Krosno z dnia 20 grudnia 1980 r.
 • Komunikat nr 2 Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Krośnie Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania
 • Informacja z kwietnia 1981 r. o Wojewódzkim Zjeździe Delegatów i Członków Wiejskich i Gminnych Kół Założycielskich Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Podkarpacia w miejscowości Haczów
 • Biuletyn informacyjny nr 5 Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Krośnie z dnia 29 listopada 1980 r.
 • „Solidarność Podkarpacka” – druk Regionalnej Organizacji Związkowej w Krośnie z dnia 25 kwietnia 1981 r.
 • „Solidarność Podkarpacka” Informator Wewnętrzny nr 4 dla Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacia 20 marca 1981 r.  
 • Informacje RKK z dnia 4 maja 1981 r. dla Kół Oświatowych NSZZ „Solidarność”

Zachęcamy do zapoznania się z wirtualną wystawą dokumentów oraz do ewentualnego kontaktu w sprawie identyfikacji osób przedstawionych na załączonych zdjęciach

 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
 • NSZZ „Solidarność” na terenie Podkarpacia
ARCHIWUM PADNDEMII
Nowy budynek
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Szukaj w Archiwach
Kultura Dostępna
Inicjatywa Obywatel
1050 Rocznica Chrztu Polski
Serwis Służby Cywilnej
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: Czytelnia akt czynna: Oddział w Sanoku:

ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów
Tel: 17 230 48 08, 17 230 48 18
Fax: 17 230 48 28
 

Nr rachunku bankowego:
51 1010 1528 0025 2522 3100 0000

Mapa dojazdowa
Formularz kontaktowy

poniedziałek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-17.00

 

 

ul. Sadowa 32
38-500 Sanok
Telefon: 13 463 19 99

Czytelnia akt czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

 

 

Copyright © 2020 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Realizacja strony WWW Zdzislowicz.pl

Odwiedzin: 1108498