Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Dawny Rzeszów na pocztówkach.

Ulica Sokoła Kościół Farny
Nowy Rynek Willa Pillińskiego i Tekielskiego
Pomnik Mickiewicza Rynek Główny
Ulica Bernardyńska Ulica Kolejowa
Dworzec Kolejowy